Kontakt

Prosimy o podanie imienia, bądź nazwiska
Prosimy o podanie adresu email.
Prosimy o podanie telefonu
Please write a subject for your message.

0/500

Prosimy o wpisanie treści wiadomości
proszę zaznaczyć Recaptcha
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. (dawniej PROLANG Piotr Tryhubczak) z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.
Przynajmniej jedno pole jest błędnie wypełnione. Sprawdź wpisaną treść i spróbuj ponownie.