PROLANG Pro-Language School

Office hours: 9:00 am - 5 p.m. , Mon-Fri.

  • ul. Fabryczna 19, bud. C, II p. 
  • 53-609 Wrocław,
  • tel. +48 71 372 39 19,
  • email: biuro [@] prolang.pl  ---> Write to us 

Company data:

PROLANG Sp. z o.o. (dawniej PROLANG Piotr Tryhubczak)
z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław,
Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905;
NIP 894-313-04-47;
z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł.


 Swing by our office: